Nieuwe websites voor alle Forza! fracties

In de afgelopen maanden is er keihard gewerkt aan het creeren van uniformiteit en duidelijke websites.

De diverse fracties van Forza! In Nederland hebben allen eenzelfde structuur, opbouw & kleurstelling. Ondanks dat Forza! Lokaal vertegenwoordigd is, was het belang van eenduidigheid een hele grote wens. Daarbij ook een grote uitdaging omdat iedere fractie in Nederland ook haar eigen standpunten kent. Allen gebaseerd op het gedachtegoed van Pim Fortuyn en zijn kernwaarden.

Naar ons idee is de uitwerking op dit moment erg geslaagd en uiteraard zal er continue worden gekeken wat anders en beter kan, om de informatie zo goed mogelijk te verspreiden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Nieuwe websites voor alle Forza! fracties

 1. I have checked your blog and i’ve found some duplicate
  content, that’s why you don’t rank high in google’s search results, but there is a
  tool that can help you to create 100% unique content, search for; SSundee advices unlimited content for your blog

 2. I often visit your site and have noticed that you don’t update it often.
  More frequent updates will give your blog
  higher rank & authority in google. I know that writing articles takes a lot of time, but you can always help yourself with miftolo’s tools which will
  shorten the time of creating an article to a couple of seconds.

 3. I have noticed you don’t monetize forzamaassluis.nu,
  don’t waste your traffic, you can earn extra bucks every month with new monetization method.
  This is the best adsense alternative for any type of website (they approve all sites),
  for more details simply search in gooogle: murgrabia’s tools

Laat een reactie achter op LindsayJuicy Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *