We hebben nog veel te leren

Aan het eind van dit jaar, denk ik niet alleen terug aan 2017 maar dwaal ook af naar het begin van onze jaartelling. Wat heeft de mensheid geleerd? Wat is er veranderd, of verbeterd? Ik vrees: weinig,

Waar draait het om voor velen op deze aardkloot: Ego, Macht en Geld, nog steeds. Ik probeer dit onderstaand wat nader te duiden.

Toen en Nu

Jezus had een afwijkende mening en werd gedemoniseerd zoals wij het nu zouden noemen, door de Farizeeërs. En het gezag, toen Pontius Pilatus, waste zijn handen in onschuld en gaf de schreeuwers hun zin. Voilà, u schrikt?

We kijken nu vaak laatdunkend terug op mensen uit het verleden. Ook toen werden profeten- mensen die waarschuwden – verjaagd, verbannen of vermoord. Mensen luisteren niet graag naar kritiek. Mensen kijken ook niet graag naar binnen als u begrijpt wat ik bedoel. Iedereen maakt fouten, gelukkig zijn we geen robots, die kunnen misschien alles (over een tijdje) wat de mens kan, maar ze hebben geen gevoel, geen ziel.

In elke cultuur/religie gaat het om goed en kwaad. En dan krijgt men te maken met “vertegenwoordigers” van God / goden. En ja dan krijgt je dus te maken met “vertalers” van de visie; “en zo is het gekomen” zou je kunnen zeggen. En zo is het nog! Syrië is het beste voorbeeld nu, alle groepen noemen zich bevrijders. ZIJ hebben immers “het ware geloof”, de rest zijn “terroristen”.

En hier? (Extreem) links of (extreem) rechts, BESTAAT NIET, IS HETZELFDE!

Huh? Ja! Intolerantie versus een andere mening, gehoorzaamheid eisen want “wij hebben gelijk”. Machtswellustelingen zijn zo, want met macht kunnen zij jou hun mening opdringen. The winner takes it all, De Grieken, de Perzen, de Romeinen, Napoleon, Hitler, Stalin, en nu? Er zijn nog steeds dictators die hetzelfde willen, maar ja, geschiedenis is het verhaal van dooie mensen dus wat kun je daar nu van leren … toch?

Die arrogantie van de mens is vrees ik het grootste struikelblok.

Wijsheid

De Egyptenaren hadden veel kennis, veel is daarvan verloren gegaan, ook van de Maya’s. De moderne mens heeft veel meer (technische) kennis, ja zeker, maar wat zij ook nog hadden is wijsheid en die is nu ver te zoeken. Wij denken tegenwoordig zelfs dat we het klimaat kunnen veranderen! De aarde draait om haar as, maar de polen verschuiven ook, al miljarden jaren, we hebben ook hier ijstijden gehad en een subtropisch klimaat, we zijn hooguit een katalysator. Macht, geld?

Natuur

Egyptenaren erkenden bijvoorbeeld dat dieren ook een ziel hebben, hoor ik u lachen? Ze hebben ook gevoel, herinnering, dat staat vast. Denkt u maar eens aan olifanten die afscheid nemen als er één overlijdt, tijgers die (na 1 jaar) na terugplaatsing in de natuur hun verzorger letterlijk om de hals vliegen. Hier en nu in Maassluis! Twee roeken, die nog steeds hun inmiddels volwassen gehandicapte jong beschermen (anders was ie al opgegeten) en hem zelfs nog voeren!

Hypocriet is de mens om wèl zelf narcose te gebruiken maar zich te beroepen op regeltjes als zij een dier willen slachten en offeren! Joden en Mohammedanen zijn het daarover dan plots wèl eens. Tja, Stalin en Hitler hadden ook een pact zolang het hen kans op de MACHT gaf.

Geld en macht

Kennis is macht, maar geld ook, vandaar belastingen, al zo oud als de weg naar Rome. Tollenaars ( belasting gaarder of graaier) waren 2000 jaar geleden ook al niet populair. De Tachtigjarige oorlog begon om de 10e penning ( =10% belasting).

Meer weten? Lees “De geboortepapieren van Nederland van Elsevier” (C.Huijsen & Waling)

Belasting en geloof, ontstaan van een natie! Wat is een natie? Leest u Ernest Renan, die schreef erover toen Europa als 1 groot rijk uiteenviel in naties. Het Heilige Roomsche Rijk, het rijk van de Habsburgers (WOI) en recent Joegoslavië en de Sovjet Unie. En wat gebeurt er? Men probeert het steeds op nieuw, alleen steeds onder een andere naam. EU is ook nieuwe wijn in oude zakken. IS heeft ook hetzelfde voor ogen, liefst een (wereldwijd) Kalifaat.

Hoe beschaafd zijn wij?

Dat lees je af aan hoe men omgaat met bejaarden en dieren, dus zo beschaafd zijn we niet. Hier sluit men verzorgingstehuizen, Jan Slagter sticht ze in voormalige Oostbloklanden omdat het schrijnend is te zien onder welke omstandigheden de oudjes daar leven, thuis, alleen hulpeloos. Alles moest groter, nu zijn we aan het downsizen! Dat werkt alleen met COMPASSIE.

Leren van de dieren

De mens is een zoogdier en we tonen hetzelfde dierlijke gedrag op vele vlakken, we vechten om eten, migreren om te kunnen eten, beschermen onze jongen, het verschil is dat dieren alleen doden om voornoemde redenen of zelfverdediging. De verwarde mens doodt regelmatig om … ja waarom? Omdat zijn ego gekwetst is of omdat ie er gewoon zin in heeft. Machtswellust. Zo, zegt u maar eens wie beschaafder is intelligenter of meevoelender.

Er zal altijd een taalbarrière zijn tussen mens en dier, maar wie met zijn hart luistert krijgt weldegelijk een band en contact. Onlangs nog een voorbeeld op tv Diane Fossey en de gorilla’s, zachtaardige vegetarische reuzen. Onze gedomesticeerde huisdieren tonen trouw, betrouwbaar, echte liefde:

Nog steeds niet overtuigd?

Universele normen

Het is tijd voor de UNIVERSELE normen en waarden.
•Honour your parents, teachers en elders, ergo respect voor ouders, ouderen en leermeester.
•Earn you living honesty. Dus niet over de rug van een ander
•Show gratitude to every living thing, dus mens, dier en overig natuur, zoals bomen, ooit gezien hoe prachtig die zichzelf heelt? Hoe de randen na elkaar toegroeien en tenslotte ook weer de bast erover groeit?

Tenslotte
Ik beschouw mezelf eerder spiritueel dan religieus, uit alles distilleer ik op gevoel het beste en probeer dat dan in praktijk te brengen.

FORZA!MAASSLUIS Wenst u allen veel wijsheid, warmte, licht en liefde voor 2018

Vrede zij met U allen, Sjalom aleechem Salem Aleikum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *