standpunten lokaal

FORZA! MAASSLUIS

Is een  partij  onafhankelijk van het landelijk gekonkel en plaatst slechts het belang van MAASSLUIS  en haar inwoners voorop.
Onze filosofie wijkt sterk af van de wijze waarop landelijke partijen opereren, georganiseerd zijn en communiceren.

FORZA! is van mening dat iedere burger prima in staat is om zich een mening te vormen over allerhande vraagstukken en dat die inwoners dan ook betrokken moeten worden bij (politieke) besluitvorming.

Niet eens in de vier jaar bij de gang naar de stembus, maar doorlopend. Dát is de enige manier om politiek en democratie weer dichter bij de inwoners te brengen.

Wij ergeren ons aan politici die geen klare taal spreken. Wollig taalgebruik met als doel om om de hete brij heen te draaien, daar zijn we wars van. FORZA! staat voor helder communiceren. Direct, met af en toe stevige en uitdagende standpunten in de politieke arena. Maar wel altijd over de inhoud en niet op de man gespeeld.

Wij zijn actief op social media, proberen daarbij regelmatig te prikkelen. En om mensen geïnteresseerd en betrokken te houden bij de meest bereikbare vorm van democratie: die op gemeentelijk niveau. Politiek is keuzes maken FORZA! zal zich dan ook richten op aspecten die lokaal hete hangijzers zijn bij de komende verkiezingen.

FORZA! STELLINGEN.

Politiek/Bestuurlijk

Forza Maassluis is voor een gekozen burgermeester door de eigen bevolking (weg met een door de partijkartels aangewezen burgemeester)

Forza Maassluis is voor het referendumrecht, zowel in de gemeente Maassluis als in de haar wijken & buurten.

Forza Maassluis is voor (deels) eigen wijk & buurt zelfbestuur.

Forza Maassluis vindt dat in Maassluis de burger (de menselijk maat) voorop staat, weg met de bureaucratie & overbodige regelgeving.

Mensen worden steeds mondiger, bestuurders en ambtenaren moeten zich mee ontwikkelen met de samenleving.. De belangrijkste kerntaken van de gemeente  zijn o.a. handhaven rechtsorde, zorg voor ouderen en gehandicapten, het beheer van openbare ruimten, volkshuisvestingsbeleid, onderwijs en fysieke infrastructuur.

Tolerantie, openheid, integriteit en servicebereidheid staan bij FORZA! Hoog in het vaandel. Ergo, herbezinning kerntaken, prioriteren EN het betrekken van inwoners. De gemeente is er voor de bewoners en NIET andersom.

Forza Maassluis is tegen islamisering, haat-irnarn’s en (ex) jihadisten komen Maassluis niet meer in.. voor Integratie dwz geen islamitisch onderwijs (nieuweNederlanders verkeren te veel in eigen kring, hetgeen de integratie belemmert)

Geloof en levensovertuiging behoren tot het privédomein en behoren op geen enkele wijze de politieke besluitvorming of openbaar bestuur te beïnvloeden. Voor godsdiensten of geloofsrichtingen die bevolkingsgroepen achterstellen, discrimineren of daartoe aanzetten is geen plaats in Maassluis.

Forza Maassluis stelt dat politiek coalitie akkoorden niet vooraf voor 4 jaar onderling worden worden dichtgetimmerd, maar flexibel worden afgesloten voor de periode 2018-2022.

Forza Maassluis sluit principieel niemand uit, ook de Partij Voor de Vrijheid, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren & Ouderenpartij zeker niet! Wij Forza Maassluis, hebben echter weinig tot geheel niets op met politiek van partijen als bijvoorbeeld Partij van de Arbeid en DENK.

Forza Maassluis eist; veiligheid, handhaving & controle = veiligheid, handhaving & controle in Maassluis. Effectiever (wijk)politie, ook in de nacht en weekeinde.

FORZA! Komt op voor de slachtoffers. De pakkans voor criminelen en overlastgevers moet worden vergroot. Schade moet de gemeente altijd verhalen op de dader(s) Permanent cameratoezicht zal vaker ingezet moeten worden omdat politie/handhaving&toezicht en buurtpreventie niet overal tegelijk kunnen zijn. Ook het takenpakket van Handhaving en Toezicht dient aangepast. Minder parkeercontroles of hondenbeleid controle, maar surveillance, gericht op voorkomen overlast, inbraken en overvallen, juist ’s-Avonds en ’s-Nachts . Prioriteiten stellen dus.

Forza Maassluis stelt voor, dat de gemeente Maassluis ieder kwartaal aan de gemeenteraad een algeheel baten/kosten plaatje(plus overschrijdingen door B&W) moet presenteren als een soort van publiek gemeentelijk huishoudboekje, als verantwoording.

Geen geldverslindende projecten. (intocht Sinterklaas;) FORZA! Wil fors snijden in de vele subsidies. Enerzijds haalt de gemeente via belastingen geld weg (hondenbelasting bv)bij bewoners  en deelt het via subsidies uit aan een klein deel van bewoners

Forza Maassluis eist, dat de gemeentelijk basisadministratie (GBA) weer modern op orde wordt gebracht alsmede ge-updatet (geen spookbewoners of illegalen in Maassluis).

Forza Maassluis is tegen marktwerking in de zorg, bij de gemeentelijk sociaal werkbedrijven of dienst (Stroomopwaarts) dan wel ander direct gemeentelijk organisaties & diensten met een
maatschappelijk taak.

-Bestrijding van armoede & sociale uitsluiting in Maassluis wordt weer een echt gemeentelijk speerpunt. Forza Maassluis staat open voor -gemeentelijk experimenten met- het Basisinkomen.

-Gemeentereiniging wordt in Maassluis niet geprivatiseerd. Ambulancezorg & aanrijd-tijd verbetert. Ambulance terug (er zijn 2 wijken bijgebouwd) Forza Maassluis wil daarom zo mogelijk ook een beroeps brandweer..

-De hondenbelasting wordt in Maassluis in zijn geheel afgeschaft. leidt allesbehalve tot positief gedragsverandering van de hondenbezitter.

-MKB (Midden & Klein Bedrijf) in de gemeente Maassluis zou voorrang moeten krijgen bij publiek gemeentelijk aanbestedingen, aanschaf & inkoop. Zorg/aandacht voor het vrij ondernemerschap kan beter. De gemeente Maassluis houdt zich in principe alleen met haar kerntaak bezig, en beijvert zo scheiding tussen de kerk/moskee en staat, religie is een prive-zaak. Geen gemeentelijk gelden of faciliteiten op wat voor grond dan ook naar religieuze organisaties.

Maatschappelijk/Samenleving.

Forza wil geen mega windturbines in onze gemeente

Forza Maassluis is voor echte koopkracht & banen voor alle Maassluizers (weg met het bovenmatig flexwerkers en extern inhuren van dure managers), kleinschaligheid (de menselijk maat) gaat weer in zijn algemeenheid boven grootschaligheid in Maassluis gelden (ook in ’t onderwijs).”

Forza Maassluis zegt: ” Stop de sloop van de betaalbare huur & ouderenhuisvesting”.(De Vliet, Sluispolder)

Forza Maassluis eist; Voorrang bij woontoewijzing in Maassluis aan de Maassluizers. Stop met het gratis geven van wooninrichtingskosten a 6500 euro in Maassluis aan asielzoekers, statushouders, gezinsherenigers “. Woon-overlastgevers & a-socialen worden strenger aan gepakt. Wat Den Haag/Brussel oplegt hoeven burgers niet te betalen.

Forza Maassluis zegt: (( Alle Maassluis daken groen met zonnecellen. Er behoort in Maassluis meer organisch (kleurrijker) en levensloopbestendig (senioren) woningen te worden gebouwd

Forza Maassluis zegt: ” 3% in woonwijk of buurt wordt gereserveerd voor speel & recreatieruimte.

Forza Maassluis vindt, dat er in Maassluis vrijwillige maatschappelijke dienstplicht voor (spook) jongeren moet komen dan wel door de gemeente Maassluis behoort te worden aangeboden.

Forza Maassluis is voor gratis openbaar vervoer (stadsbus, regio-bus, metro) in/rond Maassluis,voor senioren en minima Er moet anders maar een gratis Maassluis city-shuttle komen. Doorgaande wegen krijgen natuurlijk gekleurde straatverlichting .Fruit, vrucht & noten bomen worden binnen de publieke ruimte door de gemeente overal aangeplant (vrij plukken voor iedereen, gezond, fruit eten, bewegen, groene kleurrijke omgeving.).

Forza Maassluis stelt dat cultuur, recreatie, onderwijs en sport voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn in Maassluis. Ook voor de minima, chronisch zieken & gehandicapten, ouderen en armlastig zzp’ers c.q. kleine ondernemers.

Forza Maassluis staat in de regio voor 24-uurs bereikbaarheid van het ziekenhuis, huisartsenpost en apotheek. Hoe zit het nu met Vlietland.

Forza Maassluis stelt voor dat de ruimtes en lokalen in scholen, publiek beter kunnen worden benut, door deze open te stellen in avonduren voor mensen in al dan niet vereniging- of stichting verband.

Forza Maassluis staat voor de in eigen dominante Nederlandse/Westerse cultuur, waarden en normen. Zoals de Rotterdamse dichter “Jules Deelder” het al zei: ” Zwart is Zwart”. Forza
Maassluis is dus voor Zwarte Piet in Maassluis. Vrijheid van godsdienst is een kernwaarde van onze samenleving, maar de inwoner heeft ook het recht om gevrijwaard te blijven van de godsdienstige, culturele of politieke overtuiging van zijn gemeenteambtenaar/bestuur. (zwartepiet pakketten).

In Maassluis ijvert Forza Maassluis voor een standbeeld in de gemeente van- dan wel een kunstwerk naar geest en doelstellingen van wijlen dhr. prof. Pim Fortuijn (de inspirator van Forza Maassluis). Verder maakt Forza Maassluis zich sterk in Maassluis voor een vrij publiek toegankelijk hoge  uitkijktoren langs de Waterweg als Maassluis land mark en een aan te leggen fors doolhof.